Tancar

Esteve Lombarte Lladó

CEO | Acqustic Platform Sabadell, Espanya
Esteve Lombarte Lladó

Biografia

Esteve Lombarte va estudiar Administració i Direcció d'Empreses. Va ser líder d’equip a Meridiana representat l’empresa Reed Exhibitions. Reed Exhibitions és una empresa puntera al món de l'organització d’esdeveniments. El 2017 va fundar Acqustic, plataforma que permet als músics impulsar la seva carrera. La plataforma acumula més de 500 concerts i una comunitat de 4.000 músics.

Sessions

12:00h
Conferencia - Idioma Catalán | Conferencias

Davids y Goliats. Cómo emerger en el sector cultural

Montse Grau Arnau
Montse Grau Arnau ICEC Tècnica
Cristina Torres Encinas
Cristina Torres Encinas TEM Produccions Directora General
Yolanda Aguayo Navarro
Yolanda Aguayo Navarro Lynx Edicions Directora financera
Esteve Lombarte Lladó
Esteve Lombarte Lladó Acqustic Platform CEO

13-06-2019 12:00 13-06-2019 13:00 Europe/Madrid Davids y Goliats. Cómo emerger en el sector cultural

Nuevos actores del sector cultural explican su experiencia compitiendo con grandes empresas consolidadas. En esta mesa redonda se expondrán nuevos modelos de negocio y detección de nichos de mercado así como las herramientas de financiación del ICEC empleadas.

Pavelló 8 - L3 BASICS
Dj 13 12:00h - 13:00h L3 BASICS
12:00h
Speech - Catalan | Conferences

Davids and Goliaths. How to make one’s way in the cultural sector

Montse Grau Arnau
Montse Grau Arnau ICEC Tècnica
Cristina Torres Encinas
Cristina Torres Encinas TEM Produccions Directora General
Yolanda Aguayo Navarro
Yolanda Aguayo Navarro Lynx Edicions Directora financera
Esteve Lombarte Lladó
Esteve Lombarte Lladó Acqustic Platform CEO

13-06-2019 12:00 13-06-2019 13:00 Europe/Madrid Davids and Goliaths. How to make one’s way in the cultural sector

New players in the cultural sector explain their experiences competing with large well-established companies. This panel discussion will present new business models and ways of identifying market niches, as well as the financing tools used by the ICEC.

Pavelló 8 - L3 BASICS
Dj 13 12:00h - 13:00h L3 BASICS
12:00h
Conferència - Iidoma Català | Conferències

Davids i Goliats. Com es pot emergir en el sector cultural

Montse Grau Arnau
Montse Grau Arnau ICEC Tècnica
Cristina Torres Encinas
Cristina Torres Encinas TEM Produccions Directora General
Yolanda Aguayo Navarro
Yolanda Aguayo Navarro Lynx Edicions Directora financera
Esteve Lombarte Lladó
Esteve Lombarte Lladó Acqustic Platform CEO

13-06-2019 12:00 13-06-2019 13:00 Europe/Madrid Davids i Goliats. Com es pot emergir en el sector cultural

Nous actors en el sector cultural expliquen la seva experiència havent-se-les amb grans empreses consolidades. En aquesta taula rodona s'exposaran nous models de negoci i detecció de nínxols de mercat així com les eines de finançament de l’ICEC emprades.

Pavelló 8 - L3 BASICS
Dj 13 12:00h - 13:00h L3 BASICS
Tancar